Sångpedagog

Jag har varit verksam sångpedagog sedan 1997 då jag utexaminerades som musiklärare och sångpedagog vid Musikhögskolan i Göteborg. Har sedan dess arbetat på flera olika musikgymnasier och eftergymnasiala musikutbildningar;

Per Brahegymnasiet Jönköping - Estetprogrammet Musik
Balettakademien Göteborg
ITM Huskvarna - Folkhögskola/KY-utbildning Musik
Fryshusets Gymnasium Stockholm - Estetprogrammet Musik Soulinriktning
Plusgymnasiet Jönköping - Estetprogrammet Musik

Utöver detta har jag även jobbat som sångpedagog och interpretatör i samband med olika uppsättningar av musikaler, coachat sångelever inför auditions och hållit sångteknikkurser för körer och körledare.

Då sångteknik alltid intresserat mig väldigt mycket, valde jag under min utbildning att fokusera mitt examensarbete på några olika sångtekniska problem. Detta innebar en riktig djupdykning i sångteknisk och röstfysiologisk/anatomisk litteratur. Kom i samband med detta i kontakt med den världsledande sångpedagogen Cathrine Sadolin och hennes nydanande sångmetodik och sångteknik, vilket gjorde stort intryck på mig.

Detta ledde vidare till att jag under 2005 gick en 1-årig diplomutbildning i sång vid Complete Vocal Institute i Köpenhamn för Cathrine, vilket förändrade hela mitt sångteknik-tänk både som sångpedagog och sångerska. Jag såg mycket snabbare och effektivare resultat för mina sångelever och undervisningen blev tydligare och mer lättförståelig. Efter min utbildning för Cathrine har jag arbetat utifrån hennes metod Komplett Sångteknik.

Nämnas kan även att jag genomgått ett års utbildning till talpedagog på Logonomprogrammet vid Stockholms Musikpedagogiska Institut, senare även sångteknikkursen Estill Voicetraining Level one.

Är du intresserad av individuell sånglektion alternativt kurser i sångteknik för din grupp eller kör? Kontakta mig!
Priser individuell sångundervisning:
60 min - 725:- inkl 25% moms
45 min - 650:- inkl 25% moms