SoulVoices är ett körkoncept i Jönköping som startades upp hösten 2018 under ledning av Millan Holm i samarbete med Studieförbundet Bilda. Körerna SoulVoices är för barn och vuxna som älskar att sjunga.

SoulVoices 6-8 år

SoulVoices 6-8 år

SoulVoices är en häftig barnkör för alla barn mellan 6-8 år. Vi kommer jobba med massor av sång, rörelser och sjunger en härlig blandning av pop, gospel, schlagers, moderna hits, musikal och sånger ur Disney mm. Här övar vi upp barnens tonsäkerhet, dynamik, textning och inlevelse. Terminen avslutas med en konsert tillsammans med liveband söndag 17 nov kl.17.00 på KFUM Ungdomens Hus Jönköping.


Tid:
Torsdagar kl.16.45 -17.30, terminsstart ht-19, 29 augusti.

Plats:
Gräshagskyrkan, Lovisagatan 10 Jönköping

Kostnad:
12 ggr / 1090kr

Körledare:
Millan Holm


Anmälan och mer info

SoulVoices 9-12 år

SoulVoices är en häftig barnkör för alla kids mellan 9-12 år. Vi kommer jobba med massor av sång, rörelser och sjunger en härlig blandning av pop, gospel, schlagers, moderna hits, musikal och sånger ur Disney mm. Här övar vi upp tonsäkerhet, dynamik, textning och inlevelse. Terminen avslutas med en konsert tillsammans med liveband sön 17 nov på KFUM Ungdomens Hus, Jönköping.

Tid: Torsdagar kl.17.45-18.30, terminsstart ht-19, 29 augusti

Plats: Gräshagskyrkan, Lovisagatan 10 Jönköping

Kostnad:
12 ggr / 1090 kr

Körledare: Millan Holm


Anmälan och mer info

SoulVoices 13-15 år

SoulVoices är en kör för åldern 13-15 år och här fokuserar vi mer på stämsång. Vi kommer sjunga en mix av inspirerande och modern musik ur pop, soul, gospel, moderna hits, musikal och filmmusik. Terminen avslutas med en konsert tillsammans med liveband.

Tid: Ht 2019 kommer denna kör ha paus

Kostnad: 12 ggr / 1190 kr

Körledare: Millan Holm


Anmälan

SoulVoices 20 +

Kören vänder sig till dig från 20 år och uppåt och som älskar att sjunga, och har viss sångvana eller mer erfarenhet. Här jobbar vi med att utveckla rösten genom enklare sångteknik, stämsång och uttryck med inspirerande musik inom genrerna pop, soul och gospel. Sång ska vara lustfyllt och ge glädje och det önskar vi du ska få i denna härliga gemenskap. Terminen avslutas med en konsert tillsammans med liveband sön 17 nov på KFUM Ungdomens Hus, Jönköping.


Tid:
Torsdagar kl.19.30-21.00. Terminsstart ht-19, 29 augusti.

Plats:
Gräshagskyrkan, Lovisagatan 10 Jönköping

Kostnad:
12 ggr / 1350 kr

Körledare: Millan Holm


Anmälan och mer info